Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


VNG

ИзследванияВидеонистагмография - метод за директно наблюдение на спонтанните очни движения /нистагъм/ в реално време, с възможност за запис и последващо възпроизвеждане и анализ.

За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню