Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

Изследвания

Вестибуларни евокирани миогенни потенциали - изследване на отолитовата функция, вестибуларния нерв и ядра, асцендентните ( oVEMP ) и десцендентните ( cVEMP ) вестибуларни пътища.

Доплерова сонография - изследване на мозъчните кръвоносни съдове.

За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню