Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

Изследвания

Вестибуларни евокирани миогенни потенциали - изследване на отолитовата функция, вестибуларния нерв и ядра, асцендентните ( oVEMP ) и десцендентните ( cVEMP ) вестибуларни пътища.

Слухови евокирани потенциали - изследване на слуховата функция, слуховия нерв и ядра, асцендентните слухови пътища на нивото на мозъчния ствол и кора.

Зрителни евокирани потенциали - изследване на зрителната функция, зрителния нерв и пътища до мозъчната кора.

Електромиография - изследване на периферните нерви и мускули.

За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню