Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


Динамична постурография

ИзследванияИзследване на равновесието и обективно проследяване на промените при лечение. Използваме единственият в България апарат за Компютъризирана динамична постурография. (CDP).

Определя приноса на зрителната, постуралната и вестибуларна система в запазване на баланса.

Включва:

Тест за сензорна организация - измерване на ортостатичната стабилност на индивида при различни обстоятелства - стабилна или нестабилна повърхност с отворени и затворени очи.

Тест за моторен контрол - нарушаване на ортостатичния контрол на индивида с неочаквани линейни движения на опорната повърхност и наблюдение и измерване на отговора.

Тест за адаптация - непредсказуемо движение на опорната повърхност, което има за цел да се симулира неравна повърхност за ходене.

За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню