Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


Video Head Impulse Test

ИзследванияvHIT – един от най-съвременните методи за тестване на вестибуларната система.

Тестът позволява бързо и щадящо изследване на функцията на всеки един от шестте полуокръжни канали. Проверява се и се документира реакцията на всеки канал с бързи движения на главата, видеозапис и анализ.Използва се модерен апарат, позволяващ селективно изследване на полуокръжните канали, изследване на окуломоториката, HST, videoFrenzel, позициониращи тестове.


Информацията от изследването се представя в графичен вид и като видеофайлове, подходящи за анализ и обучение.

За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню