Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


Калорийна стимулация

Изследвания



Класически тест за термична стимулация с 30 и 44С и изследване функцията на хоризонталните полуокръжни канали. Използваме щадящ метод с апарат за въздушна стимулация.

За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню