Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


Аудиометрия

ИзследванияИзследване на слуха – класическа тонална прагова аудиометрия. Изследваме при необходимост въздушната проводимост при комплексната оценка на състоянието на вътрешното ухо.

За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню