Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


Във връзка с настоящата епидемична обстановка,
екипът на Баланс клиник предприема следните допълнителни мерки:

  • Дезинфекция на чакалните на всеки час.
  • Дезинфекция на всички повърхности след всеки пациент.
  • Работа на персонала със защитни маски.
  • Дезинфектант на разположение на всеки пациент.
  • Придружителите ще изчакват извън сградата или във фоайето на партерния етаж.
  • Моля, спазвайте точно запазените часове за посещение.
  • Моля, при възможност носете защитни маски.

Представяме ви Balance Clinic:

> Уникален център за комплексна диагностика и лечение на световъртеж и нарушения в равновесието.
> Създаден е от амбициозен екип специалисти в областта на отоневрологията и вестибуларната рехабилитация.
> Оборудван е с пълна гама апаратура за изследване на вестибуларната функция и равновесието.
> Нещо повече – това е единствен по рода си център включващ диагностика, лечение, проследяване, специфична вестибуларна рехабилитация и адаптация при заболявания и състояния, протичащи със световъртеж и балансни нарушения.Преди всеки преглед попълнете въпросника за оценка на замаяността:Нашите партньори:

За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню