Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


VNG

ИзследванияВидеонистагмография - метод за директно наблюдение на спонтанните очни движения /нистагъм/ в реално време, с възможност за запис и последващо възпроизвеждане и анализ.


За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура

BGtop

Назад към съдържанието | Назад към главното меню