Отиване към съдържанието

Главно меню:

BalanceClinic


РехабилитацияВестибуларната възстановителна терапия
е форма на физическа терапия, която използва специални упражнения, които да доведат до стабилизация на погледа и походката.

В основата на успеха на вестибуларната рехабилитация е използването на съществуващите механизми за невронна адаптация в човешкия мозък, пластичност и компенсация. Ние изготвяме персонализиран план на лечение в зависимост от физическата Ви дееспособност и произхода на увреждане.
Специално изготвени
упражнения ще ви помогнат за:

  • Намаляване на замаяност, световъртеж и гадене;


  • Подобряване на баланса;


  • Възстановяване към предишните нива на активност.
За нас | Екип | Изследвания | Рехабилитация | За пациента | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню